Posted by admin on June - 17 - 2018 | Comments Off

Fundamentalnym sposobem zwiększenia kapitału jest inwestowanie. Każdy kto planuje inwestować, ma obowiązek rozporządzać pewną ilością własnych lub ewentualnie obcych środków finansowych. Inwestorem ma prawo być postać fizyczna, jak oraz osoba prawna, wyrażana przez wszystkich uczestników rynku – Wsparcie MŚP Podkarpackie. W praktyce oznacza to, że są w stanie być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, i państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, jakich kluczowym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje pieniężne, to naturalnie dzięki którym wolno lokować kapitał. W tego rodzaju inwestycjach można wyróżnić również podmioty, którymi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Główni zgłaszają popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go udostępnić inwestorom bezstronnym. Z tego względu występuje między nimi ścisły związek, jaki w wielu przypadkach pożąda udziału pośrednika.

Comments are closed.