Posted by admin on July - 3 - 2018 | Comments Off

Wyrób zapakowań przynależy do czynności bardziej skomplikowanych. Na rynku wyróżnia się różne rodzaje zapakowań. Do najbardziej znanych przynależą opakowania z tektury, szkła oraz metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy użytkuje się włókna ścieru drzewnego i makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, która jest w następnej kolejności dostarczana do korporacji zajmujących się produkcją zapakowań tekturowych. Przy produkcji opakowań ze szkła przydatny jest piasek oraz stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero później jest możliwe produkowanie zapakowań szklanych. Wszystko odbywa się naturalnie w hucie. Odważa się tam właściwie dobrane surowce. Kiedy już otrzyma się skończony zestaw transportuje się go do dobrych zbiorników. Potem następuje topienie szkła w niezwykle wysokiej temperaturze, innymi słowy stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną wolno przystąpić do formowania. Nadaje się masie stosowny kształt oraz schładza się. Przydaje się także plastik i tworzywa sztuczne – Wytłaczanie tworzyw. W ten sposób uzyskać wolno butelkę czy słoik, który nadaje się do sprzedaży.

Comments are closed.